Ik ben Patrick

Lees mijn verhaal

Algemene informatie behandeling

Wachttijden

De gemiddelde wachttijd is 4 tot 6 weken. Neem voor de actuele wachttijden contact op met SizaEntree, via 088 - 377 91 99. 

Openingstijden

We maken met jou individuele afspraken over het tijdstip, duur en frequentie van de behandeling.

Behandellocaties

De behandeling vindt plaats op een locatie die het beste bij jou en de behandeling past. Dit kan bijvoorbeeld bij jou thuis zijn of in een ruimte van Siza. We kunnen in het hele werkgebied van Siza (Gelderland en Midden-Brabant) terecht.

Afspraak annuleren

Wanneer je een afspraak met een behandelaar wilt verzetten of afzeggen, vragen wij je dit minsten 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Zeg je niet tijdig af, dan moeten wij 50% van de gereserveerde tijd bij jou in rekening brengen. De verzekeraar of het zorgkantoor vergoedt deze kosten niet.

Privacy

Behandelaren gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Alles wat je een behandelaar vertelt of schrijft wordt als vertrouwelijk behandeld. Een behandelaar geeft alleen informatie over je behandeling door aan derden als jij het daarmee eens bent en toestemming hebt gegeven. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens aan behandelaren die bij je behandeling zijn betrokken vanuit het multidisciplinair behandelteam van Siza, dan is er geen toestemming nodig.

De gegevens over jouw behandeling staan in een persoonlijk dossier. Je hebt recht op inzage in jouw dossier. Je mag gedeelten kopiëren, of tekst toevoegen als je het ergens niet mee eens bent. Je mag de tekst van je behandelaar niet wijzigen of gedeelten uit het dossier vernietigen. Wel mag je verzoeken het dossier in het geheel te vernietigen.

Klachten of ongewenst gedrag?

Met klachten kun je bij Siza terecht, lees hier meer informatie over onze klachtenprocedure. Het is ook mogelijk de klachtenprocedure van de betreffende beroepsvereniging te volgen.

Beroepscode behandelaren

Gedragskundigen

Psychologen en orthopedagogen zijn gehouden aan de regels voor de Geestelijke Gezondheidzorg. Deze zijn vastgelegd in o.a. in Wet BIG en de WGBO. De gedragskundigen bij Siza hebben zich verbonden aan de beroepsethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Logopedisten

De logopedisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Dat houdt in dat zij hun deskundigheid vergroten door middel van diverse scholingsactiviteiten.

Fysiotherapeuten

Alle fysiotherapeuten van Siza zijn BIG geregistreerd en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF. Alle fysiotherapeuten van Siza hebben een eerstelijns erkenning.

Rendertime:0.28seconds(Logging enabled)