Opleidingen voor cliënten: MBO1 en branche erkend

In samenwerking met Rijn IJssel en Helicon bieden wij cliënten de mogelijkheid aan om een opleiding te volgen op MBO1 niveau.

Deze Entree opleidingen zijn bedoeld voor volwassenen zonder diploma van het Voortgezet Onderwijs (en ook geen AKA-diploma).
Om te kunnen starten moeten we een klas vol krijgen (15 mensen). Dit kan ook in samenwerking met andere organisaties.
Startdatum is ambitieus namelijk september 2016. Lukt dat niet dan kan de opleiding ook starten in februari 2017.
Deze opleidingen duren 1-1½  jaar.
Wat zijn de voorwaarden/eisen:
1. De deelnemer heeft geen voortgezette opleiding afgerond
2. BBL constructie met 16-20 uur werk bij een leerbedrijf en 1 dag per week naar school (6 uur)
3. Fysiek in staat zijn om het werk te kunnen doen
4. Na aanmelding heeft de deelnemer een intake gesprek bij Rijn IJssel of Helicon, waarna wordt bepaald of de opleiding gevolgd kan gaan worden.
5. Taal en rekenen zijn vakken binnen het lesprogramma, maar zijn niet voorwaardelijk voor het behalen van het diploma. Wel moeten deelnemers enigszins kunnen lezen en schrijven om de lessen te kunnen volgen.
6. Voor mensen in de bijstand is het mogelijk om ontheffing aan te vragen bij de werkconsulent van gemeente.

Het betreft de volgende opleidingen:
• Horeca en voedingsindustrie (ook bakkerij)
Deze assistent werkt in verschillende sectoren, zoals de horeca, de sector brood en banket of in de voedingsindustrie.
Werkplekken kunnen zijn: Bakkerij van Eigen Deeg en Hilvers, T-Huis, Orangerie, WAAR-winkel.
• Logistiek
Denk hierbij aan laden/lossen, inkomende en uitgaande goederen, bonnen verwerken, heftruck rijden, werken bij de voedselbank, magazijnwerk. Werkplekken kunnen zijn een productiebedrijf (Industrie) , groothandels, distributiecentra etc.
• Zorg en dienstverlening
Denk hierbij aan lichte zorgtaken, facilitair werk, schoonmaak en beperkte horeca.
Werkplekken zijn mogelijk o.a. op ‘s Koonings Jaght in de facilitaire dienstverlening en bij de camping Koningsveld.
• Assistent natuur en groen 
Deze opleiding wordt geboden in samenwerking met de Helicon. Deze opleiding is een bedrijfsopleiding en de lessen worden verzorgd in de eigen werkomgeving bij Klimop op ’s Koonings Jaght. (deelnemers hoeven dus niet naar een school)
Voor wie de stap naar het MBO (nog) te groot is bieden wij de volgende mogelijkheid:

Branche erkende opleidingen (onder MBO niveau 1)
In samenwerking met een aantal zorgorganisaties en de gemeente Arnhem is het nu ook mogelijk om een door de branche erkend vakdiploma te behalen in een beschermde en veilige werk- en leeromgeving. Dit project heet: Samen Werken Samen Opleiden.
De opleiding vindt plaats binnen een van de leerwerkbedrijven van Siza óf van een andere zorgorganisatie.
Voor deze opleiding worden geen eisen gesteld aan rekenen en schrijven, hier worden ook geen lessen in gegeven. Wel wordt er naast het aanleren van vakvaardigheden voor de specifieke branche (Groen en Horeca), aandacht besteed aan werknemersvaardigheden (zoals Samenwerken en Overleggen) en aan veilig werken (het opvolgen van veiligheids- en hygiënevoorschriften)
De opleiding duurt 1-1½  jaar.
De eerste pilot “Werken in het Groen” is gestart op 6 locaties van de deelnemende organisaties. Bij Siza zijn dit Klimop Groenonderhoud en De Buitenplaats/Buitenlui.
Binnenkort zal ook gestart gaan worden met de branche Horeca.
Cliënten die graag een erkenning willen krijgen in de vorm van een landelijk erkend certificaat, maar die het niet redden om een MBO1 te doen, komen voor deze Scholing voor Arbeid in aanmerking.


Bij interesse, aanmelding of vragen kun je contact opnemen met:

• Voor de opleidingen MBO niveau 1 Entree:
Wido Steeg (manager Siza Werk)
wido.steeg@siza.nl

• Voor de Branche erkende opleidingen:
Mariëtte Bruns (productspecialist participatie en projectleider)                   vakantie van 25-07-2016 tot 05-08-2016
mariette.bruns@siza.nl
Mieke de Breet (docent en procesbegeleider Siza College)                        vakantie van 08-08-2016 tot 05-09-2016
mieke.de.breet@siza.nl

(26-7-2016)

Nieuwsbericht

Lees verder...
 • Lees verder

  Start ‘Centrum voor activerend werk’ Arnhem

  Om de kans op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten biedt de gemeente Arnhem vanaf 1 januari 2017 ‘activerend werk’ aan. Siza is sinds de start betrokken en is één van de partners in de coöperatie ‘Centrum voor activerend werk’. Donderdag 9 februari vindt onder toeziend oog van wethouder Anja Haga de officiële start plaats. (9-2-2017)

 • Klimop groenonderhoud

  Opleiding ‘Medewerker Groen’ is gestart: leerlingen van 5 organisaties samen in de les!

  Op woensdag 28 september kwamen leerlingen van de Driestroom, Elver, Hoeve Klein Mariëndaal, Zozijn en Siza bij elkaar voor de eerste gezamenlijke les over veilig werken. De groep leerlingen volgt de opleiding ‘Medewerker Groen’. Zij kunnen hiermee een branche erkend certificaat behalen voor SVA (scholing voor arbeid). (3-10-2016)

 • lees hier verder...
 • lees hier verder...
 • Lees verder...

  KOM "Vanuit de kunsten gelden er geen beperkingen alleen maar mogelijkheden"

  Geef jij kunstaanbod aan een doelgroep met een ondersteuningsvraag? Zoals gitaarles voor jongeren uit het speciaal onderwijs of schilderen voor volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking? En vindt dit aanbod plaats op een locatie in Arnhem? DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU! (19-7-2016)

 • Lees verder...

  Aanmoedigingsprijs voor Siza-bakkers ‘Van eigen deeg’

  In de bakkerij ‘Van eigen deeg’ aan de Broerenstraat te Arnhem werken sinds 14 april van dit jaar bakkers die ‘lekker anders’ zijn. 'Van eigen deeg' wil namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om hun droom te verwezenlijken. Dat is: erkenning krijgen voor hun inspanningen, gezien worden en groeien naar een échte baan. (11-7-2016)

 • Groen SWSO

  Opleidingspilot sloopt muren in de zorg

  Mensen met een beperking blijven vaak heel lang werken op dezelfde leerwerkplek of dagbestedingslocatie. Terwijl het voor hun ontwikkeling misschien beter zou zijn om door te stromen. Een samenwerking tussen zes zorgorganisaties maakt dat nu mogelijk. (27-6-2016)

 • Opening Bakkerij Van eigen deeg

  Bakkerij Van eigen deeg aan de Broerenstraat officieel geopend

  Na een grootse verbouwing en een rustige opstart periode voor de medewerkers is deze ochtend Bakker Hilvers Van eigen deeg officieel geopend. Bij de feestelijke opening in de Broerenstraat waren onder andere de Burgemeester van Arnhem Herman Kaiser, de directie van Bakker Hilvers en voorzitter van de raad van bestuur van Siza Rob Hoogma aanwezig. (14-4-2016)

Rendertime:0.202seconds(Logging enabled)