Regeling kosten dienstverlening cliënten

Woon of logeer je bij Siza? Dan zijn er soms kosten die niet vanuit de Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet worden vergoed. Het kan zijn dat je voor aanvullende diensten zelf moet betalen. Of een rekening zelf moet declareren bij je zorgverzekeraar.

In de 'regeling kosten dienstverlening cliënten' staat precies wie welke kosten betaalt. Download het bestand via onderstaande link:

Rendertime:0.314seconds(Logging enabled)