Start ‘Centrum voor activerend werk’ Arnhem

Om de kans op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten biedt de gemeente Arnhem vanaf 1 januari 2017 ‘activerend werk’ aan. Siza is sinds de start betrokken en is één van de partners in de coöperatie ‘Centrum voor activerend werk’. Donderdag 9 februari vindt onder toeziend oog van wethouder Anja Haga de officiële start plaats.

Kern van activerend werk is dat mensen stap voor stap worden begeleid naar werk of een vorm van dagbesteding die het beste bij hen past. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen een gelijke kans verdient om zijn of haar talenten te ontwikkelen en in te zetten voor onze samenleving. Bij activerend werk wordt uitgegaan van de kracht en de kwaliteiten van mensen en het werk dat daarbij past, in plaats van belemmeringen. Daarom worden bij activerend werk de volgende uitgangspunten gehanteerd: zo passend mogelijk, zo lokaal mogelijk en zo regulier mogelijk. Op die manier wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de individuele kwaliteiten van de persoon. En door werkzaamheden dicht bij mensen in hun buurt te organiseren komen ze in een vertrouwde omgeving terecht.

In de gemeente Arnhem is hiervoor een coöperatie gevormd met de naam: Centrum voor activerend werk. Alle Arnhemmers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier terecht met hun vragen over participatie. In deze coöperatie werken verschillende partijen samen aan een zo passend mogelijk aanbod: Driestroom, Presikhaaf & Bedrijven, ROC Rijn IJssel, De Onderwijsspecialisten, De Vrijwilligerscentrale, RIBW AVV en Siza.

Voor informatie: www.activerendwerk.nl

(9-2-2017)

Nieuwsbericht

Lees verder
Rendertime:0.347seconds(Logging enabled)