Advies- en steunpunt cliëntenmedezeggenschap

Siza heeft een Advies- en steunpunt Cliëntenmedezeggenschap waar cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers terecht kunnen met algemene vragen en advies kunnen krijgen over cliëntenmedezeggenschap. Het steunpunt beantwoordt vragen en biedt ook tijdelijke ondersteuning als daar behoefte aan is. Ook kan je via het advies- en steunpunt een beroep doen op coaching. De werkzaamheden van de coaches richten zich met name op:

  • (samen) in kaart brengen van huidige situatie op het terrein van cliëntenmedezeggenschap, plan van aanpak opstellen,
  • coachen van het proces van cliëntenmedezeggenschap,
  • coachen, bemiddelen en begeleiden van groepsprocessen,
  • adviseren over cliëntenmedezeggenschap binnen de wettelijke kaders en beleid van Siza,
  • adviseren over communicatie afgestemd op het niveau van de cliënten,
  • adviseren over ondersteunende middelen en werkvormen,
  • beheer van de infotheek.

Meer weten over het Advies- en steunpunt Cliëntenmedezeggenschap?

Neem dan contact op via telefoonnummer: +3188 37 79 095 of clientenmedezeggenschap@siza.nl.

Rendertime:0.175seconds(Logging enabled)