Wet langdurige zorg

Heb je langdurig intensieve zorg nodig? Dan kun je in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt op hoeveel en welke ondersteuning je recht hebt en geeft je daarvoor een indicatie. Wil je gebruikmaken van de dienstverlening van Siza, maar heb je nog geen indicatie? Dan helpen wij je graag om deze aan te vragen.

Binnen de Wlz zijn verschillende mogelijkheden om zorg te ontvangen:

Zorg in natura

Bij Zorg in Natura (ZiN) geeft het zorgkantoor aan Siza de opdracht jou de zorg en ondersteuning te bieden die jij nodig hebt. Het zorgkantoor regelt met Siza alle administratie. Jij maakt met Siza afspraken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt.
Woon of logeer je bij Siza, dan worden niet alle kosten die je hier maakt vanuit de Wlz vergoed. Het kan zijn dat je voor aanvullende diensten zelf moet betalen. Lees hierover meer in: Regeling kosten dienstverlening cliënten.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (Pgb) bepaal je zelf wie jou de zorg levert waarvoor je een indicatie hebt. Je kunt met een Pgb zorg en ondersteuning van Siza inkopen. Je budget wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank (SVB). Je moet de SVB uitleggen welke afspraken je met Siza hebt gemaakt. De SVB betaalt Siza voor de geleverde zorg en ondersteuning.

Volledig pakket thuis

Wil je zelfstandig blijven wonen, maar heb je wel intensieve zorg nodig? Dan kun je informeren naar de mogelijkheden van Volledig pakket thuis (Vpt). Met Vpt ontvang je alle zorg die je zou ontvangen als je bij Siza zou wonen, maar dan thuis in je eigen woning. Om te onderzoeken of Vpt ook in jouw situatie mogelijk is, gaan we graag met je in gesprek.

Modulair pakket thuis

Wil je zelfstandig blijven wonen en delen van het zorgpakket van Siza afnemen? Dan kun je informeren naar de mogelijkheden van Modulair pakket thuis (Mpt). Met Mpt ontvang je de zorg die van Siza wilt ontvangen thuis in je eigen woning. Je kunt deze zorg combineren met de zorg die je van anderen ontvangt. Om te onderzoeken of Mpt ook in jouw situatie mogelijk is, gaan we graag met je in gesprek.

 

Lees meer over de wet langdurige zorg op de website van de Rijksoverheid.

Eigen bijdrage

Krijg je ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wmo of de Jeugdwet, dan kan een eigen bijdrage of ouderbijdrage gevraagd worden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze bijdrage. Hoeveel eigen bijdrage je betaalt is afhankelijk van de vorm van de ondersteuning, je inkomen en/of vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en indicatie.

Lees meer op de website van het CAK

Regeling kosten dienstverlening

Kosten dienstverlening

Woon of logeer je bij Siza, dan zijn er soms kosten die niet vanuit de Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet worden vergoed. Het kan zijn dat je voor aanvullende diensten zelf moet betalen.

Lees meer over de regeling kosten dienstverlening cliënten

Rendertime:0.276seconds(Logging enabled)