Wmo en Jeugdwet

Heb je ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen wonen en meedoen in de samenleving? Dan kun je in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kinderen en jongeren tot 18 jaar ontvangen de ondersteuning die zij nodig hebben via de Jeugdwet. Jouw gemeente bepaalt op hoeveel en welke ondersteuning je recht hebt en geeft daarvoor een beschikking.

Binnen de Wmo en Jeugdwet zijn er twee mogelijkheden om ondersteuning te ontvangen:

Zorg in natura

Bij Zorg in Natura (ZiN) geeft de gemeente aan Siza de opdracht jou ondersteuning te bieden. De gemeente regelt met Siza alle administratie. Jij maakt met Siza afspraken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (Pgb) bepaal je zelf wie jou de ondersteuning biedt waarvoor je een beschikking hebt. Je kunt met een Pgb ondersteuning van Siza inkopen. Je budget wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank (SVB). Je moet de SVB uitleggen welke afspraken je met Siza hebt gemaakt. De SVB betaalt Siza voor de geleverde zorg en ondersteuning.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over de Wmo of de Jeugdwet.

Eigen bijdrage

Krijg je ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wmo of de Jeugdwet, dan kan een eigen bijdrage of ouderbijdrage gevraagd worden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze bijdrage. Hoeveel eigen bijdrage je betaalt is afhankelijk van de vorm van de ondersteuning, je inkomen en/of vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en indicatie.

Lees meer op de website van het CAK

Rendertime:0.151seconds(Logging enabled)