Ik ben Patrick

Lees mijn verhaal

Zindelijkheidstraining

Zindelijkheid betekent controle hebben over de spieren van blaas en darmen én het kunnen verrichten van een aantal daarbij passende handelingen zoals voelen, communiceren en oriëntatie in tijd en ruimte. Kinderen worden tussen hun tweede en vijfde jaar zindelijk. Soms maakt een kind deze ontwikkeling niet goed door of doen zich problemen voor die de zindelijkheid verstoren. Dit kan leiden tot verstopping of plasklachten. Maar ook tot angst, onzekerheid en gedrags- en/ of leerproblemen.

Heeft je kind zindelijkheidsproblemen en daarnaast een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen? Dan kunnen jullie bij Siza terecht. Ook voor jongeren en volwassenen zijn er mogelijkheden. Siza biedt een individuele behandeling, vaak op basis van gedragstherapie, waarbij geleerd wordt controle te krijgen over blaas en darmen en het omgaan met zindelijkheid.

Werkwijze

Wanneer er een beschikking of indicatie voor behandeling is afgegeven aan Siza, nodigen wij jullie uit voor een kennismakings-/ intakegesprek. Het is mogelijk dat de behandelaar voorstelt je kind te observeren om een beter beeld te krijgen van de problematiek. Ook kan de behandelaar vragen een periode het plas- en poepgedrag van je kind bij te houden. Daarover hoor je tijdens of kort na het intakegesprek meer.

Op basis van het intakegesprek, het dossier van je kind en de eventuele observaties en registraties, stelt de behandelaar een passend behandelplan voor. Dit plan wordt met jullie besproken. In het behandelplan staat duidelijk wat jullie van de behandelaar kunnen verwachten, maar ook wat de behandelaar van jullie verwacht.

Siza heeft de mogelijkheid verschillende behandelaren te betrekken in de behandeling, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of Arts voor Verstandelijke Gehandicapten.

Op maat

De oorzaken van zindelijkheidsproblemen zijn divers, daarom biedt Siza een behandeling op maat. De behandeling is met name gebaseerd op gedragstherapie. We werken samen met alle betrokkenen, dus met het kind en de ouders, maar ook met leerkrachten en/of groepsleiders. De locatie van behandeling wordt in overleg bepaald. Meestal vindt de behandeling thuis, op school en/of het dagverblijf plaats.

Verwijzing en financiering

Je hebt een verwijzing van een (huis)arts nodig om een beschikking van de gemeente aan te vragen. Zonder beschikking gebruikmaken van deze behandeling? Lees hier meer informatie over de financiering van eerstelijnszorg.

> Download de folder

Rendertime:0.171seconds(Logging enabled)