Verbinding

Verbinding is belangrijk voor Het Dorp Vernieuwt. Verbinding tussen mensen met en zonder beperking, tussen dorpsbewoners en Arnhemmers. Verbinding tussen stad en dorp, verbinding met het groen maar voor alles ook verbinding tussen mensen.

Verbinding betekent ook dat we aandacht hebben voor communicatie met communicatie met bewoners, medewerkers, omwonenden en andere belanghebbenden. Met bewoners willen we horen wat belangrijk is  voor het ontwerp en de inrichting van de woningen. Wat betekent het leven vanuit een rolstoel voor de inrichting van de woning? Hoe groot moeten de draaicirkels zijn? Waaraan moeten de verbindingspaden op Het Dorp voldoen? Wat zijn de voorwaarden om je prettig te kunnen voelen in je woonomgeving? Kortom, waarmee moeten de ontwerpers rekening houden? 

Bewoners

De bewoners van Het Dorp worden actief betrokken bij de planontwikkeling. Voor de planontwikkeling van de eerste fase is een gebruikersgroep ingesteld waarin behalve de architecten ook Dorpbewoners en medewerkers zitten. In deze gebruikersgroep worden thema's besproken die belangrijk zijn voor de vormgeving en inrichting van het gebouw. De gebruikersgroep zorgt voor kritische feedback aan de architecten teneinde de plannen kwalitatief en functioneel te verbeteren. Er is ook een klankbordgroep in het leven geroepen. In deze klankbordgroep zitten uitsluitend Dorpbewoners. De leden van deze groep geven vanuit hun persoonlijke betrokkenheid hun mening over alle onderwerpen die te maken hebben met de vernieuwing van Het Dorp en denken mee over mogelijke oplossingen voor ervaren problemen. Via een maandelijkse nieuwsbrief worden alle Dorpbewoners geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Ook worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd waarvoor alle Dorpbewoners worden uitgenodigd.  

Omwonenden

Wij vinden het belangrijk dat buurtbewoners goed op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen rond Het Dorp. Dat doen we door actuele informatie op onze website aan te bieden maar dat doen we ook door omwonenden zoveel mogelijk persoonlijk te informeren en de mogelijkheid te creëren voor het stellen van vragen. Daarvoor organiseren we net zoals we voor Dorpbewoners doen, informatiebijeenkomsten. 

Tegelijkertijd nodigen we omwonenden ook uit om themagewijs met ons mee te denken. Eén van die thema's betreft de inrichting van het groene landschap. Bewoners en omwonenden hechten veel waarde aan het groen in Het Dorp. Er wordt getuinierd, gewandeld en kinderen spelen er graag. Daarnaast biedt het een waardevolle ontmoetingsplek voor zowel bewoners in als buiten Het Dorp. Tijdens de eerste themabijeenkomst staat de inrichting van het landschap centraal. 

Rendertime:0.341seconds(Logging enabled)