Bestuur en toezicht

Raad van bestuur

Dhr. J. (Jan-Dirk) Sprokkereef

Jan-Dirk.Sprokkereef@siza.nl


Documenten

  • Het kwaliteitsrapport vindt u hier.

  • De jaarrekening vindt u hier.

  • Het reglement van de raad van bestuur vindt u hier.

  • Het organogram van Siza vindt u hier.

Raad van toezicht Siza

De raad van toezicht, bestaande uit vijf leden, vervult de toezichtfunctie.

  • De toezichtvisie van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Voorzitter
Dhr. B. Blanken

Overige leden
Mw. T. van Dinteren
Mw. G. van den Brink
Mw. Dr. T. Enninga
Dhr. B. van Lieshout

Rendertime:0.158seconds(Logging enabled)