Bestuur en toezicht

Raad van bestuur

Dhr. J. (Jan-Dirk) Sprokkereef

Jan-Dirk.Sprokkereef@siza.nl

Documenten

  • Het kwaliteitsrapport vindt u hier.
  • De jaarrekening vindt u hier.
  • Het reglement van de raad van bestuur vindt u hier.
  • De onkosten raad van bestuur vindt u hier.

Raad van toezicht

De raad van toezicht, bestaande uit vijf leden, vervult de toezichtfunctie.

Voorzitter
Dhr. B. Blanken

Overige leden
Mw. T. van Dinteren
Dhr. B. Jeene
Mw. G. van den Brink
Mw. Dr. T. Enninga

Rendertime:0.149seconds(Logging enabled)