Kwaliteitszorg - Siza
Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Zoeken

Kwaliteitszorg

Of het nu gaat om wonen, werk, opleidingen, relaties of een goede gezondheid, bij Siza stellen we onszelf steeds opnieuw de volgende vraag: Hoe kunnen we een meerwaarde zijn voor onze cliënten? Wat kan een cliënt zelf? Maar bovenal, wat wil je, als cliënt kunnen?

Begeleiders bij De Vogelwikke

Kwaliteit bij Siza: zo werken wij

Samen afspraken maken

Samen met de cliënt maken we afspraken over een passende ondersteuning. Het gaat om afspraken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, (woon)omgeving, werk, activiteiten en bezigheden, contacten, relaties en gezondheid, veiligheid en welbevinden. Alle afspraken leggen we vast in het zorgplan. Regelmatig vragen we hoe de ondersteuning bevalt en of er nog wensen zijn. Zo nodig stellen we het zorgplan daarop bij.

Onderzoeken wat jij ervan vindt

De mening van cliënten is belangrijk voor de wijze waarop wij onze zorg- en dienstverlening inrichten. Wat mag blijven of wat kan anders? Met behulp van het kwaliteitsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’ wordt minimaal één keer per jaar over jouw ervaringen gesproken. Dat gebeurt op een manier die past bij jouw voorkeur en mogelijkheden, of dat nou verbaal of non-verbaal is. De onderwerpen die jij inbrengt, worden gebruikt bij de jaarlijkse evaluatie van het zorgplan. Hierdoor kunnen we continu volgen wat cliënten van onze zorg- en dienstverlening vinden en wat er voor hen toe doet.

Veiligheid

Siza wil cliënten en collega's een omgeving bieden waar zij zich veilig voelen. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, wordt iedereen aan het denken gezet. Wat doen we met elkaar om deze plek een veilige plek te laten zijn? In een walk around-bezoek gaan de bestuurder en directieleden hierover met collega's en cliënten in gesprek. Daarbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan risicomanagement. Als er sprake is van een incident, wordt dit zorgvuldig geregistreerd en geëvalueerd zodat we weten wat we moeten doen om een herhaling in de toekomst te voorkomen. Zo herkennen we ook eventuele trends, waarop we ons beleid en de praktijk kunnen aanpassen. Voor collega's organiseren we eens in de twee jaar een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). We inventariseren dan risico's op veiligheid, gezondheid en welzijn en gaan hierover het gesprek aan. Op basis daarvan maken we per team een actieplan.

Bij elkaar op bezoek: kijken door de ogen van de ander

Om de twee jaar gaan cliënten, verwanten en collega's van een eenheid bij elkaar op bezoek. Waar mogelijk nemen ook andere betrokkenen hieraan deel. De vertegenwoordigers van de teams praten met elkaar en wisselen ervaringen uit, waarbij ze kijken naar wat goed of positief is en welke ontwikkelpunten er zijn. Ze delen successen en bespreken hoe ieder met ontwikkelpunten aan de slag gaat.

Meepraten op de plek waar het speelt: (mede)zeggenschap

Cliënten praten mee en adviseren over onderwerpen die voor een grotere groep cliënten van belang zijn. Een onderwerp wordt besproken op de plek waar het speelt, met degenen die erbij betrokken zijn: in de woning of in de werkomgeving met het team, in de zorgeenheid met de zorgdirecteur of met de raad van bestuur. Klachten, complimenten, verbeterpunten, wensen of andere opmerkingen: alles doet ertoe en is aanleiding voor dialoog. Lees hier verder over hoe we binnen Siza omgaan met medezeggenschap.

Onderzoeken wat medewerkers toevoegen

Siza wil van toegevoegde waarde zijn. Wij vragen onze cliënten daarom regelmatig wat zij belangrijk vinden en in hoeverre onze zorg en dienstverlening aansluit bij hun wensen. Maar we stellen die vraag ook aan onszelf en aan onze collega’s. We gaan in gesprek met collega’s en leidinggevenden en onderzoeken wat we belangrijk vinden in ons werk en ook hoe we tegen ons werk aankijken. Eens in de twee jaar organiseren we daarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De resultaten zijn aanleiding om thema’s verder te bespreken, er samen van te leren en verbeteringen door te voeren.

Reflecteren met het team

Wat is goede zorg? Doen we de goede dingen? Doen we dat goed met elkaar? Met collega's reflecteren en vraagstukken met elkaar bespreken geeft verdieping aan vakmanschap. Bij Siza zijn teamreflecties onderdeel van de kwaliteitszorg. Adviseurs vanuit de afdeling Kwaliteit ondersteunen hierbij. Het is voor teams daarnaast mogelijk een moreel beraad te organiseren, om verder in gesprek te gaan over een casus uit de praktijk.

ISO certificering

Siza is ISO 9001 gecertificeerd binnen het sociaal domein en beschermd wonen. Dat betekent dat we voldoen aan de kwaliteitseis.