Financiering - Siza
Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Zoeken

Financiering

Om ondersteuning van Siza te kunnen ontvangen, heb je een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een beschikking van je gemeente nodig. Met een indicatie kunnen we je ondersteunen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een beschikking leveren we je ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Participatiewet.

Cliënt en begeleider bij Julianakwartier

Wet langdurige zorg

Heb je langdurig intensieve zorg nodig? Dan kun je in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt op hoeveel en welke ondersteuning je recht hebt en geeft je daarvoor een indicatie. Wil je gebruikmaken van de dienstverlening van Siza, maar heb je nog geen indicatie? Dan geven we je graag advies over hoe je dit kan doen.

Binnen de Wlz zijn verschillende mogelijkheden om zorg te ontvangen:

Zorg in natura
Bij Zorg in Natura (ZiN) geeft het zorgkantoor aan Siza de opdracht jou de zorg en ondersteuning te bieden waar jij volgens de indicatie recht op hebt. Het zorgkantoor regelt met Siza alle administratie. Jij maakt met Siza afspraken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt.
Woon of logeer je bij Siza, dan worden niet alle kosten die je hier maakt vanuit de Wlz vergoed. Het kan zijn dat je voor aanvullende diensten zelf moet betalen. Lees hierover meer in: Regeling kosten dienstverlening cliënten.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (Pgb) bepaal je zelf wie jou de zorg levert waarvoor je een indicatie hebt. Je kunt met een Pgb zorg en ondersteuning van Siza inkopen. Je budget wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank (SVB). Je moet de SVB uitleggen welke afspraken je met Siza hebt gemaakt. De SVB betaalt Siza voor de geleverde zorg en ondersteuning.

Volledig pakket thuis
Wil je zelfstandig blijven wonen, maar heb je wel intensieve zorg nodig? Dan kun je informeren naar de mogelijkheden van Volledig pakket thuis (Vpt). Met Vpt ontvang je alle zorg die je zou ontvangen als je bij Siza zou wonen, maar dan thuis in je eigen woning. Om te onderzoeken of Vpt ook in jouw situatie mogelijk is, gaan we graag met je in gesprek.

Modulair pakket thuis

Wil je zelfstandig blijven wonen en delen van het zorgpakket van Siza afnemen? Dan kun je informeren naar de mogelijkheden van Modulair pakket thuis (Mpt). Met Mpt ontvang je de zorg die van Siza wilt ontvangen thuis in je eigen woning. Je kunt deze zorg combineren met de zorg die je van anderen ontvangt. Om te onderzoeken of Mpt ook in jouw situatie mogelijk is, gaan we graag met je in gesprek.

Siza heeft met de volgende zorgkantoren een contract afgesloten: Menzis, Zilveren Kruis Achmea en VGZ.

Lees meer over de wet langdurige zorg op de website van de Rijksoverheid.

Wmo en Jeugdwet

Heb je ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen wonen en mee te doen in de samenleving? Dan kun je in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kinderen en jongeren tot 18 jaar ontvangen de ondersteuning die zij nodig hebben via de Jeugdwet. Jouw gemeente bepaalt op hoeveel en welke ondersteuning je recht hebt en geeft daarvoor een beschikking.

Binnen de Wmo en Jeugdwet zijn er twee mogelijkheden om ondersteuning te ontvangen:

Zorg in naturaBij Zorg in Natura (ZiN) geeft de gemeente aan Siza de opdracht jou ondersteuning te bieden. De gemeente regelt met Siza alle administratie. Jij maakt met Siza afspraken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (Pgb) bepaal je zelf wie jou de ondersteuning biedt waarvoor je een beschikking hebt. Je kunt met een Pgb ondersteuning van Siza inkopen. Je budget wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank (SVB). Je moet de SVB uitleggen welke afspraken je met Siza hebt gemaakt. De SVB betaalt Siza voor de geleverde zorg en ondersteuning. Benieuwd naar een overzicht van ons zorgaanbod? Klik dan hier.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over de Wmo of de Jeugdwet.

De wachttijden voor onze zorg variëren. Heb je vragen over de wachttijd? Neem dan contact op met SizaEntree. Bel naar 088 377 91 99, of mail naar sizaentree@siza.nl.

Eigen bijdrage

Krijg je ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wmo of de Jeugdwet, dan kan een eigen bijdrage of ouderbijdrage gevraagd worden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze bijdrage. Hoeveel eigen bijdrage je betaalt is afhankelijk van de vorm van de ondersteuning, je inkomen en/of vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en indicatie.

Lees meer op de website van Het CAK.

Participatiewet

Heb jij een afstand tot de arbeidsmarkt, dan kun je via de Participatiewet ondersteuning krijgen bij het vinden van een passende plek. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden bij een 'gewone' werkgever. Een verwijzing naar Siza voor ondersteuning krijg je van jouw gemeente of het UWV. Vanuit de Participatiewet kan SizaWerk het volgende bieden:

Re-integratie traject
Voorschakeltraject (werkervaringsplek)
Activeringstraject
Oriëntatietraject
Coachingstraject
Nieuwe projecten zoals KunstWerk (SA of IRO)

Lees meer over de diensten van Siza op de pagina van SizaWerk
Lees meer over de Participatiewet op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie, vragen of advies

Meer informatie, vragen of advies over financiering?

Neem contact op met SizaEntree:

088-377 91 99 of sizaentree@siza.nl of klik op onderstaande knop.