Verwijzers

Siza ondersteunt mensen met een beperking of chronische ziekte bij het organiseren van hun leven en bij het verleggen van hun grenzen. Door onze kennis en ervaring weten wij wat het effect van een beperking is op iemands leven. Uitgaande van de ondersteuningsvraag werken we met de cliënt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en deelname aan de samenleving. Dat doen we samen met de mensen uit de omgeving en, wanneer mogelijk, met gebruik van innovatie en technologie.

Siza heeft een aanbod dat past binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Ook voor eerstelijnsbehandeling kunnen mensen met een beperking of chronische ziekte bij ons terecht. Lees hier meer over de financieringsvormen.

Specialismen

De ondersteuners van Siza zijn specialist op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan autisme verwante stoornissen. Ook op het gebied van intensieve gezinsbehandeling, dubbeldiagnoses, psychiatrische problemen en afstand tot de arbeidsmarkt hebben wij ruime ervaring.

Consultatie en diagnose 

Is de ondersteuningsvraag van iemand nog niet duidelijk? Leg de situatie gerust aan ons voor. Wij onderzoeken de situatie komen tot een behandel- of begeleidingsadvies. Is er nog geen diagnose gesteld? Kinderen en jongeren kunnen nu ook bij Siza terecht voor een diagnose. De gedragskundige van Siza voert een onderzoek uit, op basis waarvan we een diagnose stellen en advies geven over een passende behandeling.

Informatie en advies

Onze adviseurs vertellen graag meer over:

  • de dienstverlening van Siza;
  • mogelijkheden binnen de Wlz, Zvw, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet;
  • mogelijkheden met Zorg in Natura (ZIN), Persoonsgebonden budget (Pgb), Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT);
  • de werkwijze bij het aanmelden van een cliënt.

Aanmelden cliënt

Een cliënt naar Siza verwijzen? Maak gebruik van het aanmeldformulier.

SizaEntree

Neem vrijblijvend contact met ons op via:

T  088 – 377 91 99
E  sizaentree@siza.nl

Signaleringstool NAH

Vermoeden van hersenletsel?

Heb je het vermoeden dat er sprake is van hersenletsel? De signaleringstool NAH geeft een overzicht van veel voorkomende kenmerken. Neem voor meer informatie, consultatie of advies contact op met Siza.

Vermoeden van hersenletsel?

Rendertime:0.206seconds(Logging enabled)