Ik ben Sebastiaan

Lees mijn verhaal

Logeren

Heb jij of heeft jouw kind een beperking, dan kan er in het dagelijks leven van je partner of jullie gezin veel tijd en aandacht gaan naar de zorg en ondersteuning. Logeeropvang of kortdurend verblijf kan je partner of je gezin even ontlasten. Ook kan de opvang nodig zijn om tijdelijk intensieve ondersteuning te kunnen bieden.    

Wij bieden je een logeerplek in één van de verschillende woonlocaties van Siza. Of het nu om eenmalig een paar dagen, een langere tijd of om vaste momenten gaat. Ook acute opvang is mogelijk. Wij bespreken met jou en je gezin wat er wanneer nodig is. Samen vinden we een passende woning met de benodigde zorg, ondersteuning en faciliteiten, waar jij je snel thuis voelt.

 

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang voor jouw kind?

Voor kinderen met een beperking of chronische ziekte zoeken wij mee naar een passende BSO. We kijken mee naar de mogelijkheden in jullie eigen wijk of bieden een plek bij een gespecialiseerde BSO van Siza.

Lees meer over BSO

Lees verder...

Gespecialiseerde opvang kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)

Dagcentrum Meander in Arnhem is er voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking, voor wie naar school gaan niet mogelijk is.

Lees verder...

Rendertime:0.189seconds(Logging enabled)