Ik ben Petra

Lees mijn verhaal

Zorg binnen onderwijs

Voor kinderen met behoefte aan ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, met een beperking of chronische ziekte, is naar school blijven gaan niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als een kind, om mee te kunnen komen met de klas, meer begeleiding nodig heeft dan de school kan bieden. Of wanneer een kind gedurende de dag verzorging nodig heeft. Zorg binnen Onderwijs maakt het mogelijk voor kinderen om op de vertrouwde school te blijven, of het nu een reguliere school of speciaal onderwijs betreft.

Doelen

Kinderen die met het aanbod van school onvoldoende tot ontwikkeling komen, werken met hun persoonlijke begeleider aan doelen die passen bij de situatie en bij wat het kind nodig heeft. Siza biedt hierin maatwerk. De extra ondersteuning stimuleert de ontwikkeling van het kind zodat hij of zij zich op sociaal-emotioneel gebied kan handhaven of kan groeien. Hierdoor ontstaat er ruimte om schoolse taken goed op te pakken en de relatie met klasgenoten te verbeteren. De begeleiding kan binnen de schoolomgeving zowel binnen als buiten de klas plaatsvinden.

Op maat

De doelen waar we ons op richten bepalen we in nauw overleg met de ouders en de school. Met elkaar vormen we een plan dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van het kind. De begeleiding wordt afgestemd op het programma in de klas. Wanneer het nodig is kan Siza, aansluitend op Zorg binnen Onderwijs, ook ondersteuning in de thuissituatie bieden. We brengen dan het geleerde over aan de ouders, zodat zij goed op de hoogte zijn van wat hun kind leert bij Zorg binnen Onderwijs.

Traject

Het aantal keren dat de begeleiding plaatsvindt is afhankelijk van de vraag en de situatie. Gemiddeld vindt de begeleiding twee keer per week voor twee uur plaats. Het traject loopt een tot twee jaar. Ieder kwartaal evalueert de begeleider de ondersteuning met de ouders en de school.

> Download de folder

 

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang voor jouw kind?

Voor kinderen met een beperking of chronische ziekte zoeken wij mee naar een passende BSO. We kijken mee naar de mogelijkheden in jullie eigen wijk of bieden een plek bij een gespecialiseerde BSO van Siza.

Lees meer over BSO

Rendertime:0.318seconds(Logging enabled)