AC De Kameleon ('s Koonings Jaght)

AC De Kameleon is een dagbestedingslocatie voor mensen kinderen en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en complex gedrag.

AC De Kameleon ligt op ’s Koonings Jaght en biedt dagbesteding en observatie. Er zijn twee groepen: Magenta en Ivoor.

Magenta - jongerengroep

Magenta is een dagbestedingsgroep met plek voor 6 kinderen en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en complex gedrag in een leeftijd van 8 tot 20 jaar. Dit is een groep voor jongeren met een intensieve begeleidingsvraag. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid, structuur en grenzen. Het programma staat in het teken van beweging, ontwikkeling en structuur.

Telefoonnummer: 06 128 493 14 

Ivoor - Observatiegroep

Ivoor is een groep voor zowel interne als externe cliënten van alle leeftijden en niveaus met een dagbestedingsvraag. Door het aanbieden van verschillende activiteiten, wordt gekeken welke locatie, ondersteuning en dagbesteding past bij de cliënt. Zij komen 3 tot maximaal 6 maanden naar de dagbestedingsgroep. De activiteiten zijn gericht op de sociale, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling, waarbij een balans is tussen inspanning en ontspanning. 

Telefoonnummer: 088 - 377 93 65

Onderwijszorggroep De Kameleon

In het gebouw zit ook de Kameleon Onderwijszorggroep. Deze werkt onafhankelijk van het activiteitencentrum. Heb je een kind met indicatie VG6 of VG7* en een toelaatbaarheidsverklaring, dan kun je in aanmerking komen voor Onderwijszorggroep De Kameleon. Het tarief wordt per kind bekeken.

 * VG6: Verstandelijke beperking. Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
   VG7: Verstandelijke beperking. (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

Van

- -
:

Bereken route per

Naar

AC De Kameleon ('s Koonings Jaght), Hartenkoning 21 , 6816 TK Arnhem

Rendertime:0.193seconds(Logging enabled)