Kwaliteitsrapport

Hoe ervaren cliënten, hun naasten en onze medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening? Dat staat in het Kwaliteitsrapport 2020. We vertellen over wat goed gaat. Maar ook wat volgens ons beter zou kunnen. En wat we in 2021 willen veranderen of verbeteren.

 

Bekijk het gehele rapport (PDF) door op het linkerbeeld te klikken, of klik hier.

 

Bekijk de eenvoudige versie (PDF) door op het rechterbeeld te klikken, of klik hier.


Voorwoord kwaliteitsrapport 2020

Voor u ligt het kwaliteitsrapport over onze zorg- en dienstverlening in 2020. Een indrukwekkend jaar,
waarin Corona de boventoon heeft gevoerd. Dit heeft veel onverwachte gebeurtenissen en emoties teweeg
gebracht. Cliënten misten hun dagbesteding, familie en vrienden konden een tijd niet langs komen, en zorg
en ondersteuning vond regelmatig op afstand plaats. Eenzaamheid is meer dan ooit voor veel cliënten een
belangrijk thema. Naast verdriet heeft het ook creativiteit en solidariteit aangewakkerd. En verrassende
inzichten opgeleverd: voor een deel van de cliënten gaf dagbesteding aan huis rust en geborgenheid en
online behandeling bleek op sommige onderdelen ook heel goed uit te pakken.


We willen in dit voorwoord graag onze enorme waardering voor onze medewerkers uitspreken. Ook in deze
bijzondere omstandigheden, waarin iedereen zich heeft moeten aanpassen, hebben zij zich met hart en
ziel ingezet voor onze cliënten.

Lees het gehele voorwoord van de Raad van Bestuur in het Kwaliteitsrapport 2020.


Archief

Rendertime:0.155seconds(Logging enabled)