Kwaliteitsrapport

In het kwaliteitsrapport 2017 laten we zien hoe cliënten, verwanten en medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening ervaren. We vertellen over wat goed gaat. Maar ook wat volgens ons beter zou kunnen. En wat we in 2018 willen veranderen of verbeteren.

Bekijk het gehele rapport (PDF) door op het linkerbeeld te klikken.
Bekijk de speciale cliëntversie (PDF) door op het rechterbeeld te klikken.

Siza kwaliteitsrapport 2017      Clientversie kwaliteitsrapport 2017

----------


Het leven is niet alleen maar mooi


De Raad van Bestuur geeft in haar voorwoord 'Het leven is niet alleen maar mooi' duiding aan de uitkomsten van het rapport:
In plaats van een ideale wereld met alleen maar mensen die dagelijks aan de knoppen van hun eigen leven zitten, is er een reële wereld met mensen die kwetsbaar zijn, sterfelijke lichamen hebben en een geest die niet van staal is.
Goed beschouwd is de wereld niet maakbaar, en de werkelijkheid niet ideaal. Maar wie wil dat in deze tijd horen? Het lijkt alsof iedereen het perspectief omarmt dat er ergens, over 10 jaar of een eeuw, een wereld zal zijn waarin geen onveiligheid meer bestaat en alle mensen gelukkig zijn. Maar dat is een illusie. Een illusie die bovendien onze compassie met kwetsbare mensen in de weg kan zitten.

Lees het gehele voorwoord van de Raad van Bestuur.

----------


150 initiatieven van medewerkers

Medewerkers mochten zelf plannen aandragen om de werkdruk te verminderen. Op locatie de Vijverlaan in Velp koos men voor het tijdelijk inzetten van extra personeel, zodat er meer tijd kan worden besteed aan persoonlijke aandacht en het ontwikkelen van meer zelfstandigheid van cliënten. 

Meer tijd voor persoonlijke aandacht gaat de kwaliteit van leven én de zorg verbeteren
Halverwege maart las het team van locatie de Vijverlaan in Velp de oproep van de Raad van Bestuur om een wens in te dienen om de eigen werkdruk te verlagen. Daar hoefde men op de Vijverlaan niet lang over te denken: de medewerkers willen hun bewoners nog meer persoonlijke aandacht geven. En tijd om de zelfstandigheid van de bewoners verder te vergroten. Dat verbetert niet alleen de kwaliteit van leven voor de cliënt, maar vermindert ook de werkdruk voor de medewerkers. 
Omdat ze pas een paar weken na de eerste oproep reageerden, rekenden ze er niet op dat hun wens ook zou worden gehonoreerd. Maar het tegendeel bleek waar en nu, eind mei, is de extra inzet van personeel bijna rond. Er komt voor 7 maanden een extra medewerker voor 36 uur in de week. Die de dagelijkse zorg van de groep overneemt, zodat de vaste medewerkers meer tijd en ruimte krijgen voor extra persoonlijke aandacht en zelfredzaamheid van de bewoners. Zodat die bijvoorbeeld zelf leren koken, naar de film of sportschool kunnen, of een vriendennetwerk opbouwen.
Niet alleen in de komende 7 maanden, maar ook daarna geeft dit meer ruimte en rust, is het idee. Hoe meer mensen zelf kunnen, hoe meer ruimte medewerkers krijgen voor bijvoorbeeld persoonlijke aandacht. En ook: hoe meer cliënten een vorm van ontspanning vinden in hun vrije tijd, hoe meer rust er kan ontstaan in de hele groep. Dat is een heel prettig vooruitzicht, aldus de medewerkers van de Vijverlaan. 


Archief

 

 

Rendertime:0.136seconds(Logging enabled)