Kwaliteitsrapport

In het kwaliteitsrapport 2018 laten we zien hoe cliënten, verwanten en medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening ervaren. We vertellen over wat goed gaat. Maar ook wat volgens ons beter zou kunnen. En wat we in 2019 willen veranderen of verbeteren.

Bekijk het gehele rapport (PDF) door op het linkerbeeld te klikken.
Bekijk de eenvoudige versie (PDF) door op het rechterbeeld te klikken.

     

----------


Oog houden voor de mogelijkheden èn kwetsbaarheden van de mensen die we ondersteunen, dat is waar het om gaat


De Raad van Bestuur geeft in haar voorwoord duiding aan de uitkomsten van het rapport:
Net als ieder ander willen mensen met een beperking hun eigen leven leiden. Het is onze overtuiging dat er ook voor hen veel mogelijk is: de wereld instappen, ontwikkelen van talenten, wegen vinden om minder afhankelijk te zijn van dagelijkse zorg en ondersteuning. Door grote stappen te zetten, zoals het halen van een diploma, het vinden van een huis of een werkplek. En met kleine stappen in het alledaagse leven, wat van net zo grote waarde is. 

Lees het gehele voorwoord van de Raad van Bestuur.

----------


150 initiatieven van medewerkers

Medewerkers mochten zelf plannen aandragen om de werkdruk te verminderen. Op locatie de Vijverlaan in Velp koos men voor het tijdelijk inzetten van extra personeel, zodat er meer tijd kan worden besteed aan persoonlijke aandacht en het ontwikkelen van meer zelfstandigheid van cliënten. 

Meer tijd voor persoonlijke aandacht gaat de kwaliteit van leven én de zorg verbeteren
Halverwege maart las het team van locatie de Vijverlaan in Velp de oproep van de Raad van Bestuur om een wens in te dienen om de eigen werkdruk te verlagen. Daar hoefde men op de Vijverlaan niet lang over te denken: de medewerkers willen hun bewoners nog meer persoonlijke aandacht geven. En tijd om de zelfstandigheid van de bewoners verder te vergroten. Dat verbetert niet alleen de kwaliteit van leven voor de cliënt, maar vermindert ook de werkdruk voor de medewerkers. 
Omdat ze pas een paar weken na de eerste oproep reageerden, rekenden ze er niet op dat hun wens ook zou worden gehonoreerd. Maar het tegendeel bleek waar en nu, eind mei, is de extra inzet van personeel bijna rond. Er komt voor 7 maanden een extra medewerker voor 36 uur in de week. Die de dagelijkse zorg van de groep overneemt, zodat de vaste medewerkers meer tijd en ruimte krijgen voor extra persoonlijke aandacht en zelfredzaamheid van de bewoners. Zodat die bijvoorbeeld zelf leren koken, naar de film of sportschool kunnen, of een vriendennetwerk opbouwen.
Niet alleen in de komende 7 maanden, maar ook daarna geeft dit meer ruimte en rust, is het idee. Hoe meer mensen zelf kunnen, hoe meer ruimte medewerkers krijgen voor bijvoorbeeld persoonlijke aandacht. En ook: hoe meer cliënten een vorm van ontspanning vinden in hun vrije tijd, hoe meer rust er kan ontstaan in de hele groep. Dat is een heel prettig vooruitzicht, aldus de medewerkers van de Vijverlaan. 


Archief

Kwaliteitsrapport 2017

Kwaliteitsrapport 2016

Rendertime:0.3seconds(Logging enabled)