Kwaliteitsrapport

Hoe ervaren cliënten, hun naasten en onze medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening? Dat staat in het Kwaliteitsrapport 2019. We vertellen over wat goed gaat. Maar ook wat volgens ons beter zou kunnen. En wat we in 2020 willen veranderen of verbeteren.

Bekijk het gehele rapport (PDF) door op het linkerbeeld te klikken, of klik hier.
Bekijk de eenvoudige versie (PDF) door op het rechterbeeld te klikken, of klik hier.

        


In gesprek met onze cliënten over hun wensen én over hun mogelijkheden en kwetsbaarheden. Ook in deze tijd.

Als we dit voorwoord schrijven zitten we midden in de corona-crisis. Onze werkelijkheid is fundamenteel veranderd. In elk geval tijdelijk. We moeten afwegingen maken die we nooit dachten te maken. Inboeten op essentiële aspecten in onze zorg. Werk en dagbesteding vallen nu weg, terwijl we in dit rapport beschrijven hoe belangrijk die zijn voor mensen met een beperking en dat we daar nog meer werk van willen maken. Familie kan niet meer op bezoek komen, terwijl we in dit rapport laten zien dat we juist meer aandacht willen besteden aan de relatie met familie en vrienden.

Ons vernieuwde kwaliteitshandvest, waaraan we in dit rapport aandacht besteden, geeft ons ook in deze periode houvast. Het steunt medewerkers bij de beweging die al in gang was gezet om met cliënten in gesprek te gaan over hun wensen én over hun mogelijkheden en kwetsbaarheden. Ook in deze tijd. Zo proberen we mensen met een licht verstandelijke beperking op allerlei manieren te helpen om begrip te ontwikkelen voor deze situatie en zich daaraan aan te passen. Met mensen met een lichamelijke beperking, die zich vooral zorgen maken over hun gezondheid, praten we over manieren om hen zo goed mogelijk te beschermen. En voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking proberen we vooral afleiding te zoeken en rust te bewaren.

Lees het gehele voorwoord van de Raad van Bestuur in het Kwaliteitsrapport 2019.


Archief

Rendertime:0.304seconds(Logging enabled)